Ten Thumbs kan worden gebruikt met Microsoft Windows, Linux en ook met Apple computers.
"Het is een professioneel programma, dat perfect is voor volwassenen en jongere kinderen"
Rocket Download
Ten Thumbs Typing Tutor's Facebook profile
English
Deutsch
Français
Español
Nederlands
Dansk
Your browser does not have Java installed or enabled. Java is needed to use the typing test. Please try another browser, enable Java in your current browser or visit Sun Microsystems to learn more about Java.

bedrijf details | privacy policy | site map | alle inhoud ©2007 Runtime Revolution Ltd.

This site requires Internet Explorer 6 or later, Firefox, Safari or another recent browser.